Geodezja plan ulic portaleGeoportale

W ofercie Axis Biuro Geodezyjne Sp.z o.o. znajdują się innowacyjne usługi tworzenia GEOPORTALI.

Produktem oferowanym w ramach tej usługi, jest witryna działająca na naszej infrastrukturze technicznej zawierająca dane w postaci ortofotomapy (aktualizowanej w cyklach np. miesięcznych), projektu, analiz opisowych oraz narzędzi do samodzielnej analizy materiałów.

Dzięki łatwemu dostępowi przez przeglądarki internetowe, oraz prostemu interfejsowi, jest to świetny materiał do kontroli postępu prac na budowie, poprawności ich wykonania, planowania prac i wielu innych. Materiał fotograficzny w postaci ortofotomapy jest łatwym materiałem do analizy i pozwala w szybki sposób uzyskać potrzebne informacje.

Jest to produkt przeznaczony głównie dla firm nadzorujących budowę dróg oraz firm wykonujących prace budowlane. Kadra inżynierska i kierownicza ma dzięki temu rozwiązaniu ułatwione zadanie przy podejmowaniu właściwych decyzji a inspektorzy nadzoru i przedstawiciele zamawiającego w szybki i łatwy sposób są w stanie wykonać kontrolę postępu i poprawności prac na budowie.

Geoportale przyśpieszają znacznie proces decyzyjny na budowie, co ma pozytywny wpływ na całą budowę a dzięki bieżącemu dostępowi unika się konieczności wyjazdów w teren który niekiedy jest bardzo rozległy. W tym przypadku mamy całą budowę pod jednym kliknięciem myszki.

Jeżeli jesteś naszym klientem to poniżej możesz skorzystać z linków do jednego z portali jakie Axis stworzyło specjalnie dla ciebie.
Po wejściu do odpowiedniego portalu zostaniesz poproszony o podanie Twojego indywidualnego loginu i hasła.